Η πρότασή μας γα το Καταστατικό

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ, ΔΥΝΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

(δείτε το σχέδιο καταστατικού και τις αρχές που διέπουν την πρότασή μας)Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου συσσωρεύονται στον ορίζοντα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον μας ως εργαζόμενοι και πολίτες.  Είναι τώρα, πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες περιόδους, που όλοι μας θα πρέπει να αναλάβουμε με τόλμη πρωτοβουλίες που θα κάνουν το Σωματείο μας να ξεφύγει από τις παθογένειες του παρελθόντος και να αφήσει πίσω στην ιστορία τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του.  Επειδή, μόνο μέσα σε ένα υγιές συνδικαλιστικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε μαζικά, με νέους τρόπους, κάνοντας έτσι το Σωματείο μας πραγματική εμπροσθοφυλακή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και την ήττα όσων τα επιβουλεύονται. 


Ως Ανοικτή Συνέλευση Υπαλλήλων, κρίνουμε ότι τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν οικοδομήσουμε ένα Σωματείο ανοικτό, συμμετοχικό, και εξωστρεφές.  Που θα λειτουργεί με ενισχυμένη λογοδοσία και διαφάνεια, θα συμβάλλει σε μια αλληλέγγυα κοινωνία των μελών του, και θα ευνοεί τη δικτύωση και τον συντονισμό με άλλα Σωματεία εργαζομένων.   

Για να τα πετύχουμε, μία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ριζική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του «Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας», τροποποιώντας ανάλογα το καταστατικό του.  Σήμερα λειτουργεί με ένα καταστατικό που χρονολογείται από το 1983.  Τριάντα δύο χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμιά προσαρμογή στις νέες συνθήκες και ανάγκες των μελών του.
Νομίζουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για να αλλαχθεί.


Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνταξη ενός νέου, σύγχρονου, δημοκρατικού καταστατικού, για ένα νέο, δυνατό Σωματείο μας, πρέπει να γίνει μία από τις κεντρικές στρατηγικές επιλογές μας (και να μην ιδωθεί ως πολυτέλεια), προς έναν συνδικαλισμό όπως τον θέλουμε.   Ειδικά εν μέσω μιας προϊούσας προσπάθειας για απαξίωση κάθε πόλου συσπείρωσης και αντίστασής μας στις επιβουλές των εχόντων και κατεχόντων.


---.---

Προτείνουμε στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα η οριοθέτηση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη σύνθεση του νέου καταστατικού.

Το πρώτο σχέδιο της πρότασης προς έγκριση για το νέο καταστατικό θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί από το Δ.Σ. εγκαίρως στους συναδέλφους, αφήνοντας ένα επαρκές χρονικό διάστημα για διαβούλευση.  Στη συνέχεια, τα πορίσματα της διαβούλευσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το τελικό σχέδιο του κειμένου του καταστατικού, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει η καταστατική Γενική Συνέλευση. 

Θεωρούμε ότι το σχέδιο του καταστατικού, που θα προταθεί στους συναδέλφους, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για να είναι ένα κοινό, προτεινόμενο από το σύνολο του ΔΣ.  Αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, και δημιουργήσει αιτίες ή αφορμές για κωλύματα, ας δημιουργηθεί μια εκδοχή του σχεδίου καταστατικού όπου ανά άρθρο θα περιλαμβάνονται διακριτά οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις από παρατάξεις και άτομα.

Ακολούθως θα πρέπει να προγραμματισθεί το συντομότερο δυνατόν, δεσμευτικά αυτή τη φορά, η σύγκληση "Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης", όπου θα εγκριθεί το νέο καταστατικό του Συλλόγου.  


 
Εμείς από τη μεριά μας, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και να συμβάλλουμε στη σύνθεση ενός καταστατικού όπως το οραματιζόμαστε ως Ανοικτή Συνέλευση Υπαλλήλων, καταθέσαμε ξανά στο ΔΣ (στις 24/07/2015) την πρόταση μας για το νέο Καταστατικό (δείτε εδώ), διαμορφωμένη ήδη πριν το καλοκαίρι του 2014 και υποβληθείσα από τότε στο ΔΣ.   Αποτελεί μια πολύ βελτιωμένη εκδοχή του αρχικού σχεδίου που υπεβλήθη στις αρχές του 2014 στο ΔΣ από τον τότε πρόεδρο. 

Η πρότασή μας βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και κατευθύνσεις που έχουμε επίσης ήδη δημοσιοποιήσει από τα μέσα του 2014 (δείτε εδώ).    
Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο καταστατικού, που στάλθηκε στις 24 Ιουλίου 2015 στους συναδέλφους, στις παρατάξεις και στα μέλη του ΔΣ, συντάχθηκε από τα μέλη της Ανοικτής Συνέλευσης Υπαλλήλων όταν σε αυτήν συμμετείχαν και οι Νίκος Μποσινάκος και Δώρα Σταθοπούλου.  Κατά τη διαμόρφωσή του υπήρξε συνεργασία με την Αυτόνομη Πρωτοβουλία.


Ελπίζοντας ότι η πρόταση μας αυτή θα δώσει το έναυσμα για μια πραγματική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, περιμένουμε τις τοποθετήσεις των παρατάξεων του υπουργείου μας που συμμετέχουν στο ΔΣ, αλλά και τις παρατηρήσεις όλων μας ως μέλη του Συλλόγου. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ,
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΛΟΥΜΕ